وب سرویس رایگان دریافت اطلاعات فیلم و سریال IMDb

ریزوب برای کاربران عزیز وب سرویس دریافت اطلاعات فیلم و سریال براساس کد IMDb را به طور موقت راه اندازی کرده تا بتواند به مدت محدودی کاربران خود را با این سرویس و کیفیت آنها آشنا کند. تمامی اطلاعات فیلم و سریال ها از جمله پوستر نیز شامل این سرویس می شود که در ادامه مراحل انجام و استفاده ذکر شده است.

 

 

 

نمونه لینک دریافت اطلاعات فیلم بر اساس شناسه IMDb :

 

http://rizweb.ir/omdb/api.php?imdbid=tt3896198

نمونه پاسخ دریافتی : 

 

imdbID: "tt0120804",
Title: "Resident Evil",
imdbRating: "6.7",
imdbVotes: "220,500",
Rated: "R",
Runtime: "100",
Genre: "Action, Horror, Sci-Fi",
Year: "2002",
Released: "15 Mar 2002",
Director: "Paul W.S. Anderson",
Writer: "",
Country: "United Kingdom, Germany, France, United States, Canada",
Language: "English",
Actors: "Ryan McCluskey, Oscar Pearce, Indra Ové",
Poster: "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BN2Y2MTljNjMt[email protected]._V1_SX300.jpg",
Trailer: "https://www.totaleclips.com/Player/Bounce.aspx?eclipid=e15610&bitrateid=455&vendorid=102&type=.mp4"
}

 

 

 

پارامتر های ارسالی : 

 

توضیحاتمثالمقدار صحیحلزوم استفادهپارامتر
کد IMDB فیلم / سریال tt123456IMDB IDاجباریimdbid

 

نمونه کد PHP استفاده از این وب سرویس :

 

<?php
$riz_imdb = file_get_contents('http://rizweb.ir/omdb/api.php?imdbid=tt1234567'); // آدرس وب سرویس
$riz_imdb = json_decode($riz_imdb, true); // دستور دیکُد کردن جیسون
echo "imdbID : ". $riz_imdb["imdbID"]; // شناسه فیلم
echo "Title : ". $riz_imdb["Title"]; // عنوان فیلم
echo "Year : ". $riz_imdb["Year"]; // سال انتشار
echo "Rated : ". $riz_imdb["Rated"]; // درجه سنی
echo "Released : ". $riz_imdb["Released"]; // تاریخ اکران
echo "Runtime : ". $riz_imdb["Runtime"]; // مدت پخش
echo "Genre : ". $riz_imdb["Genre"]; // ژانر
echo "Director : ". $riz_imdb["Director"]; // کارگردان
echo "Writer : ". $riz_imdb["Writer"]; // نویسنده
echo "Actors : ". $riz_imdb["Actors"]; // بازیگران
echo "Language : ". $riz_imdb["Language"]; // زبان فیلم
echo "Country : ". $riz_imdb["Country"]; // کشور سازنده
echo "Poster : ". $riz_imdb["Poster"];
?>

دسته بندی