وب سرویس فارسی دریافت اطلاعات فیلم و سریال IMDb


برای اولین بار در ایران، وب سرویس دریافت اطلاعات فیلم و سریال به زبان شیرین فارسی هم اکنون از وب سایت ریزوب در دسترس می باشد. با استفاده از این سرویس می توانید تمامی اطلاعات فیلم و سریال را با استفاده از کد IMDb به صورت فارسی دریافت کنید.

 

نمونه لینک دریافت اطلاعات فیلم بر اساس کد IMDB :

http://imdb.rizweb.ir/fa-imdb/?apikey=YOUR-API-KEY&i=tt4116284

 

نمونه پاسخ دریافتی : 

 

{"Response":true,"Title":"The LEGO Batman Movie","Year":"2017","Rated":"بالای ۱۳ سال","Released":"10 مارچ ۲۰۱۷ (آمریکا)","Runtime":"104 دقیقه","Genre":"انیمیشن، اکشن، ماجراجویی، کمدی","Director":"Chris McKay","Writer":"Seth Grahame-Smith","Actors":"Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson","Plot":"داستان این انیمیشن در مورد سری فیلم های بتمن می باشد که با چهره ای جدید با عنوان لگو به صورت انیمیشن ظاهر شده اند. بتمن می بایست عدالت را مثله همیشه اجرا کند و ...","Language":"انگلیسی","Country":"آمریکا,آلمان","Awards":"برنده ۲ جایزه و نامزد ۵ جایزه دیگر","Poster":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/[email protected]","Ratings":"7.4","Metascore":"","imdbRating":"7.4","imdbVotes":"63,553","imdbID":"tt4116284","Type":"فیلم","DVD":"","BoxOffice":"","Production":"","Website":""}

 

پارامتر های ارسالی : 

 

توضیحاتمثالمقدار صحیحلزوم استفادهپارامتر
کد IMDB فیلم / سریال tt123456IMDB IDاجباریi
API Key دریافت شده از سایتxxxxxxxxxxxxAPI Key اجباریapikey

 

نمونه کد PHP استفاده از این وب سرویس : 

 

 

<?php

$imdb_id 	= "tt4116284";
$api_key 	= "xxxxxxxxxxx";

$mws_imdb 	= file_get_contents("http://imdb.rizweb.ir/fa-imdb/?apikey={$api_key}&i={$imdb_id}");
$mws_imdb 	= json_decode($mws_imdb, true);

echo "<br />Title 		: ". $mws_imdb["Title"];
echo "<br />Year 		: ". $mws_imdb["Year"];
echo "<br />Rated 		: ". $mws_imdb["Rated"];
echo "<br />Released 	: ". $mws_imdb["Released"];
echo "<br />Runtime 	: ". $mws_imdb["Runtime"];
echo "<br />Genre 		: ". $mws_imdb["Genre"];
echo "<br />Director 	: ". $mws_imdb["Director"];
echo "<br />Writer 		: ". $mws_imdb["Writer"];
echo "<br />Actors 		: ". $mws_imdb["Actors"];
echo "<br />Plot 		: ". $mws_imdb["Plot"];
echo "<br />Language 	: ". $mws_imdb["Language"];
echo "<br />Country 	: ". $mws_imdb["Country"];
echo "<br />Awards 		: ". $mws_imdb["Awards"];
echo "<br />Poster 		: ". $mws_imdb["Poster"];
echo "<br />Ratings 	: ". $mws_imdb["Ratings"];
echo "<br />Metascore 	: ". $mws_imdb["Metascore"];
echo "<br />imdbRating 	: ". $mws_imdb["imdbRating"];
echo "<br />imdbVotes 	: ". $mws_imdb["imdbVotes"];
echo "<br />imdbID 		: ". $mws_imdb["imdbID"];
echo "<br />Type 		: ". $mws_imdb["Type"];
echo "<br />DVD 		: ". $mws_imdb["DVD"];
echo "<br />BoxOffice 	: ". $mws_imdb["BoxOffice"];
echo "<br />Production 	: ". $mws_imdb["Production"];
echo "<br />Website 	: ". $mws_imdb["Website"];

?>

 

دریافت API Key جهت استفاده از وب سرویس :

 

۱ ماهه ۳ ماهه ۶ ماهه
200,000 ریال – خرید
350,000 ریال – خرید
1,000,000 ریال – خرید


برچسب ها