در صورتی که در دانلود محصول خریداری شده مشکلی دارید، از قسمت آیدی پشتیبانی صفحه تماس با ما استفاده کنید.
thumbnail

وب سرویس دریافت اطلاعات فیلم و سریال TvMaze

دسته بندی: وب سرویس TvMaze
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸

وب سرویس TvMaze یک وب سرویس قدرتمند دریافت اطلاعات فیلم و سریال بر اساس کد IMDb و TvMaze سریال ها می باشد. با استفاده از این وب سرویس میتوانید اطلاعات بسیار زیادی از سریال ها را به راحتی دریافت کنید, این وب سرویس که بر پایه جیسون طراحی شده است، می تواند در ۹۹% از وقت شما صرفه جویی کند. دریافت اطلاعات به صورت کامل می باشد که در ادامه بیشتر با این اطلاعات آشنا می شوید.

 

نمونه لینک دریافت اطلاعات سریال بر اساس کد IMDB :

 

http://tv.rizweb.ir/?apikey=YOUR-API-KEY&i=tt123456

نمونه پاسخ دریافتی : 

 

{
id: 82,
url: "/shows/82/game-of-thrones",
name: "Game of Thrones",
type: "Scripted",
language: "English",
genres: [
"Drama",
"Adventure",
"Fantasy"
],
status: "Running",
runtime: 60,
premiered: "2011-04-17",
officialSite: "http://www.hbo.com/game-of-thrones",
schedule: {
time: "21:00",
days: [
"Sunday"
]
},
rating: {
average: 9.3
},
weight: 99,
network: {
id: 8,
name: "HBO",
country: {
name: "United States",
code: "US",
timezone: "America/New_York"
}
},
webChannel: {
id: 22,
name: "HBO Go",
country: {
name: "United States",
code: "US",
timezone: "America/New_York"
}
},
externals: {
tvrage: 24493,
thetvdb: 121361,
imdb: "tt0944947"
},
image: {
medium: "359013.jpg",
original: "359013.jpg"
},
summary: "<p>Based on the bestselling book series <i>A Song of Ice and Fire</i> by George R.R. Martin, this sprawling new HBO drama is set in a world where summers span decades and winters can last a lifetime. From the scheming south and the savage eastern lands, to the frozen north and ancient Wall that protects the realm from the mysterious darkness beyond, the powerful families of the Seven Kingdoms are locked in a battle for the Iron Throne. This is a story of duplicity and treachery, nobility and honor, conquest and triumph. In the <b>Game of Thrones</b>, you either win or you die.</p>",
updated: 1519923089,
_links: {
self: {
href: "/shows/82"
},
previousepisode: {
href: "/episodes/1221415"
}
}
}

پارامتر های ارسالی : 

 

توضیحاتمثالمقدار صحیحلزوم استفادهپارامتر
کد IMDB / TvMaze سریال tt123456IMDB IDاجباریt
API Key دریافت شده از سایتxxxxxxxxxxxxAPI Key اجباریapikey

 

نمونه کد PHP استفاده از این وب سرویس : 

 

<?php

$imdb_id 	= "tt123456";
$api_key 	= "xxxxxx";

$riz_tv 	= file_get_contents("http://tv.rizweb.ir/?apikey={$api_key}&i={$imdb_id}");
$riz_tv 	= json_decode($riz_tv, true);
var_dump($riz_tv);
?>

 

نمونه کد .NET استفاده از این وب سرویس : 

Public Class TVRizObject
  Public Property Status As TVRizMazeStatus
  Public Property GetJson As String = String.Empty
  Public Property GetInfo As Integer = 0
  Public Property Timestamp As String = String.Empty
  Public Property Key As String = String.Empty
  Public Property localPath As String = String.Empty
End ClassPrivate Function postTVRizMaze(ByVal fileStream As Stream, filename As String, Optional intHeight As Integer = 0, Optional intWith As Integer = 0) As System.IO.Stream
  Dim objResponse() As TVRizMazeObject
  Try
    Dim strURL As String = FunGlob.AppsettingsSACS.GetKey("TVRizMaze.URL")
    Dim strAPI As String = FunGlob.AppsettingsSACS.GetKey("TVRizMaze.API")
    Dim blnIMDb As Boolean = (FunGlob.AppsettingsSACS.GetKey("TVRizMaze.IMDb") = "1")
    Dim wait As Integer = 15

    Integer.TryParse(FunGlob.AppsettingsSACS.GetKey("TVRizMaze.Wait"), wait)
    If wait = 0 Then wait = 15

    Dim imageBytesContent As HttpContent = New ByteArrayContent(imgToByteArray(fileStream))
    imageBytesContent.Headers.ContentType = MediaTypeHeaderValue.Parse("application/octet-stream")

    Using client As HttpClient = New HttpClient()
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()

      Using formData = New MultipartFormDataContent()
        formData.Add(New StringContent(strAPI), "key")
        If blnIMDb Then
          formData.Add(New StringContent("1"), "IMDb")
        Else
          formData.Add(New StringContent("0"), "IMDb")
        End If
        formData.Add(New StringContent(wait), "wait")
        If intHeight > 0 Or intWith > 0 Then
          formData.Add(New StringContent("1"), "resize")
          If intHeight > 0 Then
            formData.Add(New StringContent(intHeight), "resize_height")
          End If
          If intWith > 0 Then
            formData.Add(New StringContent(intWith), "resize_width")
          End If
        Else
          formData.Add(New StringContent(0), "resize")
        End If
        formData.Add(New StringContent("{""file1"": """ & filename & """}"), "file_paths")
        formData.Add(imageBytesContent, "file1", filename)

        Dim response = client.PostAsync(strURL, formData).Result
        Dim responseContent = response.Content.ReadAsStringAsync().Result

        If Not responseContent Is Nothing Then
          objResponse = JsonConvert.DeserializeObject(Of TVRizMazeObject())(responseContent)

          If Not objResponse Is Nothing AndAlso objResponse.Length > 0 Then
            If (objResponse(0).Status.Code = 1 Or objResponse(0).Status.Code = 2) Then
              If objResponse(0).Status.Code = 2 And Len(objResponse(0).IMDbURL) > 0 Then
                Using webClient As WebClient = New WebClient()
                  Dim imageBytes As Byte() = webClient.DownloadData(objResponse(0).IMDbURL)
                  If imageBytes.Length > 0 Then
                    Return New MemoryStream(imageBytes)
                  End If
                End Using
              Else
                Return Nothing
              End If
            Else
              Return Nothing
            End If
          Else
            Return Nothing
          End If
        Else
          Return Nothing
        End If
      End Using
    End Using
  Catch ex As Exception
    Return Nothing
  End Try

  Return Nothing

End Function

 

 

دریافت API Key جهت استفاده از وب سرویس :

 

۳ ماهه ۶ ماهه
150,000 RIAL – خرید
250,000 RIAL – خرید

3
دیدگاه بگذارید

avatar
2 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
چنگیزمهدی حسینیhamed Recent comment authors
hamed
Guest
hamed

سلام نحو استفادش چطوریه?من که مبتدی ام چکار باید کنم

مهدی حسینی
Guest
مهدی حسینی

سلام
این api هنوز کار می کنه؟
و اینکه اگه هنوز فعال هست مثل api اصلی که فی لتر نیست؟

logo

تمامی حقوق نزد فروشگاه ریز وب محفوظ می باشد و کپی برداری از مطالب و قالب پیگرد قانونی دارد.